Brenda Swenson

Definició d'artista

Brenda Swenson defineix així l’art: “Ser pintora és molt més que dominar les tècniques. És el meu desig de comunicar com em sento sobre el meu món i la meva resposta al que sento. Estic constantment esforçant-me per capturar els efectes de la llum i de l’atmosfera als meus treballs. Treballar a l’aire lliure m’ha ensenyat tant! M’emporto tots aquests aprenentatges al meu estudi”.

Publicacions i projectes

Swenson és autora de dos llibres, Keeping a Watercolor Sketchbook i Steps to Success in Watercolor. A més, és membre del club d’art de Califòrnia i ha participat com a membre destacat a les juntes d’altres societats d’aquarel·la nord-americanes. Ha participat en nombrosos concursos com a jurat i com a participant i ofereix tallers i workshops a nivell mundial, així com publicar constantment a revistes especialitzades del món de l’art com la Watercolor Artist Magazine.

"Escoda té un pinzell per a cadascuna de les meves necessitats, ja sigui de pèl natural o fibres sintètiques. [...] Depenc de pinzells de qualitat per crear les meves pintures i els pinzells Escoda han superat el desafiament."

Brenda Swenson sobre els pinzells Escoda:

“Escoda té un pinzell per a cadascuna de les meves necessitats, ja sigui de pèl natural o fibres sintètiques. Pinzells que transporten suficient pintura i aigua per aplicar rentats uniformes, prou suaus com per glacejar i capaços de retenir la punta per a treballs detallats. Els pinzells Escoda són duradors, d’alta qualitat i tenen un preu que s’ajusta al pressupost d’un aficionat o d’un professional experimentat. Depenc de pinzells de qualitat per crear les meves pintures i els pinzells Escoda han superat el desafiament. Escoda està molt dedicada a la creació de pinzells fets amb fibres sintètiques que retenen la pintura i l’aigua pràcticament igual que el pèl natural. Estan marcant un punt de referència.”

També et pot interessar