Prado

És una de les matèries sintètiques més apreciades per la seva gran similitud amb el pèl de Marta. No només imita el color, sinó també el seu nervi i l’absorció de líquids. La perfecta combinació de tres diferents diàmetres i tres llargades en les fi bres, fa que el resultat de la pinzellada sigui com el del pèl natural.

TIPUS DE PÈL

Tame

DURESA

Escoda Brushes - Series category - duresa

ABSORCIÓ

Escoda Brushes - Series category - absorcio