Barroco

Fibra de característiques molt similars a la del Toray blanc, en aquesta però hi ha una combinació de diàmetres més gruixuts i per tant presenta més nervi o tremp. Punteja igualment, fent que es pugui treballar amb un sol número de pinzell, mitjà o gran, per a tota una obra.

TIPUS DE PÈL

Toray Or

DURESA

Escoda Brushes - Series category - duresa