Último

Amb aquesta matèria artificial, s’ha arribat a aconseguir una imitació del Petit Gris gairebé exacta. Aquesta fibra tan especial fa que amb la sèrie Último s’aconsegueixi una suavitat extraordinària i a la vegada tingui una capacitat de retenció de líquids pràcticament igual que el Petit Gris natural. La sèrie Último pot ser un referent perquè en el futur puguem anar substituint paulatinament el pèl natural per l’artificial.

TIPUS DE PÈL

Tendo

DURESA

Escoda Brushes - Series category - duresa

ABSORCIÓ

Escoda Brushes - Series category - absorcio