Daurar

Tres sèries destinades a treballar conjuntament per daurar mitjançant làmines d’or o or fals, aplicades sobre la fusta, el guix, el ferro, etc.

TIPUS DE PÈL

Turó - Petit Gris - Poni